Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Biała Podlaska

Biała Podlaska, Sidorska 93

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej to jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki formacji.

Jej nadrzędny cel to ochrona życia, zdrowia lub mienia poprzez:

  • udzielanie pierwszej pomocy

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

Zadaniami Komendy Powiatowej PSP w Białej Podlaskiej są na przykład:

  • zabezpieczenie strefy działań ratowniczych oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej

  • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

  • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze powiatu

Jeżeli zauważysz pożar, jesteś świadkiem wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.